20 thanh niên vây ráp, đập phá trụ sở công an xã làm 3 người nhập viện