Đường 250 tỉ vừa xong đã nứt toác, hư hỏng trầm trọng

Đường 250 tỉ vừa xong đã nứt toác, hư hỏng trầm trọng

 

Các đơn vị liên quan sau khi kiểm tra hiện trường xác định khoảng từ 120 đến 150m đường bị hư hỏng. Trong đó, phần chính bị tụt thẳng đứng xuống khoảng 30 đến 40m, kéo theo các phạm vi khác tụt theo.

Bình luận