Đồng loạt triển khai thu phí không dừng ở 35 trạm trên cả nước

Đồng loạt triển khai thu phí không dừng ở 35 trạm trên cả nước

Trong số 35 trạm thu phí thực hiện ETC từ ngày 29-12, có 25 trạm thuộc các dự án BOT do Bộ GTVT là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thuộc dự án ECT giai đoạn 2 do Công ty VDTC thành viên Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông quân đội (Viettel) làm nhà cung cấp dịch vụ ETC với tên gọi ePass.

Bình luận