Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Đồng Tháp

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Đồng Tháp

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Bình luận