Đơn hàng đặc biệt của Chủ tịch nước với ngành Công an

Đơn hàng đặc biệt của Chủ tịch nước với ngành Công an

Sinh trưởng trong một gia đình nông dân, lớn lên lại chọn theo con đường binh nghiệp, cộng với những năm tháng lăn lộn cùng bà con vùng biên để gầy dựng thế trận ‘biên giới lòng dân’, đã để lại trong lòng Chủ tịch nước Trần Đại Quang một tầm nhìn chiến lược về vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp gìn giữ an ninh tổ quốc. Điều này không chỉ được tái hiện sống động trong cuốn sách “Nhân dân cội nguồn sức mạnh bảo vệ An ninh Tổ quốc” của Chủ tịch nước mà còn hiện hữu trong mỗi quyết định, mỗi hoạt động của ông trên cương vị nguyên thủ quốc gia.

Bình luận