Đói vẫn xin trụ sở ngàn tỉ, nghèo vẫn chi bạt mạng

Đói vẫn xin trụ sở ngàn tỉ, nghèo vẫn chi bạt mạng

Mới đây, tỉnh Hà Giang đề xuất trung ương cấp tiền xây mới trụ sở trung tâm hành chính với vốn đầu tư dự kiến ban đầu hơn 1.000 tỉ đồng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời "không còn tiền", đồng thời góp ý thẳng rằng Hà Giang là tỉnh miền núi còn rất nghèo, thuộc diện nghèo nhất nước, lại đang nợ đọng xây dựng cơ bản khá lớn, vì thế không nên xây trụ sở ngàn tỉ.

Bình luận