ĐIỀU KIỆN NÀO ĐỂ CÔNG BỐ HẾT COVID-19

ĐIỀU KIỆN NÀO ĐỂ CÔNG BỐ HẾT COVID-19

Dù đã khống chế được dịch bệnh trong cộng đồng, Việt Nam vẫn còn nguy cơ lây nhiễm. Thời gian tới, nhà chức trách sẽ tiếp tục đón người Việt Nam về nước, đều được cách ly ngay, nhưng vẫn có nguy cơ lây chéo

Bình luận