Điều gì khiến Jetstar Pacific thua lỗ ngàn tỷ nhưng lãnh đạo vẫn được thăng chức?

Điều gì khiến Jetstar Pacific thua lỗ ngàn tỷ nhưng lãnh đạo vẫn được thăng chức?

Vietnam Airlines (VNA) đang là cổ đông lớn nhất của Jetstar Pacific (JAP) với 68,86% cổ phần, trong khi đó VNA là doanh nghiệp Nhà nước có vốn đầu tư lên đến 86,16%. Vậy thì số vốn mà VNA đầu tư sang JPA liệu có nằm ngoài nguồn vốn của nhà nước? Nếu đó là vốn nhà nước thì việc JPA thua lỗ số tiền hơn 4.000 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc Nhà nước cũng đang bị thất thoát vốn và phải gánh nợ thay.

Bình luận