Dịch COVID-19 ngày 7-8 toàn cầu: Châu Âu lại siết biên giới

Dịch COVID-19 ngày 7-8 toàn cầu: Châu Âu lại siết biên giới

Nhiều quốc gia châu Âu đã áp dụng các biện pháp siết chặt đi lại trong bối cảnh khu vực này sẽ chứng kiến làn sóng bùng dịch thứ hai. Tổng số người mắc COVID-19 toàn cầu đã vượt mốc 19 triệu,

Bình luận