Đi tìm một nửa sự thật của các dự án BOT

Đi tìm một nửa sự thật của các dự án BOT

Một câu nói quen thuộc, một nửa ổ bánh mỳ vẫn là bánh mỳ, nhưng một nửa sự thật lại không phải là sự thật. Sáng nay, trên báo Giao thông có một bài viết rất đáng chú ý, mà tôi xin được gọi đó là “Một nửa sự thật BOT”. Trước hết, đây là một nửa sự thật mà chúng ta vừa biết.

Bình luận