Đi ghẹo gái gặp đúng chị cứng!

Đi ghẹo gái gặp đúng chị cứng!

Các bạn nữ ra đường hay bị trêu có thể làm cách này, cho chừa hẳn đi!

Bình luận