DHL: Việt Nam lọt top 5 nước đứng đầu dòng chảy thương mại quốc tế

DHL: Việt Nam lọt top 5 nước đứng đầu dòng chảy thương mại quốc tế

Năm 2020, Việt Nam được ghi nhận là quốc gia có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất về dòng chảy thương mại, đồng thời phát triển tốt hơn dự đoán, vượt trội về hội nhập kinh tế.

Theo báo cáo Chỉ số kết nối toàn cầu 2020 (GCI) do DHL và Trường kinh doanh Stern của Đại học New York vừa công bố, Việt Nam đứng thứ 3 trong số các nước có sự phát triển tốt hơn dự đoán, dựa trên GDP bình quân đầu người, dân số và khoảng cách địa lý.

 

Bình luận