Đến năm 2100 phần lớn Đồng Bằng Sông Cửu Long có thể bị chìm xuống biển

Đến năm 2100 phần lớn Đồng Bằng Sông Cửu Long có thể bị chìm xuống biển

ĐẾN NĂM 2100 PHẦN LỚN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CÓ THỂ CHÌM DƯỚI NƯỚC Một nghiên cứu mới dự đoán với tốc độ sụt lún hiện nay, đến năm 2100 gần như toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam sẽ bị chìm dưới nước. Vùng đồng bằng sông Cửu Long là nơi sinh cư của gần 20 triệu người, và sản xuất một nửa sản lượng lương thực của Việt Nam, giúp nuôi sống khoảng 200 triệu người. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Utrecht ở Hoà Lan đã tạo ra một mô hình thuỷ văn 3 chiều để nghiên cứu tác động của việc khai thác nước ngầm trong 25 năm qua và dựa vào kết quả này để đưa ra các dự đoán. Hãy chia sẻ với mọi người suy nghĩ của bạn về vấn đề này.

Bình luận