Dân Paris muốn ông Obama tranh cử tổng thống Pháp

Dân Paris muốn ông Obama tranh cử tổng thống Pháp

“Chúng tôi lo lắng rằng kì bầu cử hiện tại sẽ khiến người dân phải lựa chọn quá cực đoan. Và điều đó sẽ khiến nước Pháp trở nên như nước Mỹ trong kì bầu cử vừa rồi để chọn ra ông Trump. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra”.

Bình luận