Dân mạng Trung Quốc hoảng hốt khi báo Trung công bố thực tế kinh tế Việt Nam đã vượt 1000 tỷ USD

Dân mạng Trung Quốc hoảng hốt khi báo Trung công bố thực tế kinh tế Việt Nam đã vượt 1000 tỷ USD

Mở đầu bài viết, trang Sohu dẫn số liệu GDP năm 2020 tính theo thực tế tăng trưởng là 2,91% và GDP danh nghĩa hoàn thành khoảng 6.293,14 nghìn tỷ đồng, tương đương 271,2 tỷ USD. Dựa trên dân số dưới 100 triệu, GDP bình quân đầu người của Việt Nam vẫn không vượt quá mốc 3.000 USD.
Theo đánh giá dựa theo số liệu ghi nhận thì mức bình quân đầu người này thuộc nhóm thu nhập trung bình thấp trên thế giới. Tuy nhiên, tác giả bài viết trên Sohu cho rằng mệnh giá tiền Việt nam rõ ràng đang bị đánh giá thấp. Những cư dân mạng đã từng ở một số quốc gia cho rằng mức sống của người dân Việt Nam thường tương đương hoặc thậm chí cao hơn so với các nước có GDP bình quân đầu người là 7.000 hoặc 8.000 USD .
Cũng theo Sohu, một yếu tố quan trọng khác phản ánh sự đánh giá thấp của nền kinh tế Việt Nam là “Ngoại thương của Việt Nam”. Số liệu cho thấy kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 543,9 tỷ USD trong cả năm 2020. Trong đó, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là 281,5 tỷ USD và tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu là 262,4 tỷ USD.
Tức là tổng ngoại thương của Việt Nam gấp đôi GDP, và tổng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã vượt GDP. Mặc dù Việt Nam đã đạt được mô hình phát triển kinh tế theo hướng xuất khẩu, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp chưa cao nhưng tổng kim ngạch ngoại thương lại cao hơn nhiều so với GDP, rõ ràng là không hợp lý và là một biểu hiện quan trọng của việc đánh giá thấp nền kinh tế.
Do tỷ giá hối đoái bình quân giữa đồng Việt Nam và USD được quy đổi nên bình quân đầu người dưới 3.000 USD, điều này không thể phản ánh chân thực tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam, theo Sohu.
Dẫn theo “Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới Mùa xuân” được phát hành bởi IMF vào tháng 4/2021 cho thấy nếu xét về sức mua, GDP của Việt Nam năm 2020 đã vượt quá 1 nghìn tỷ USD (cụ thể là 1,06 nghìn tỷ USD).
Thực tế trước đó, về sức mua, GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2020 cũng đã vượt một nghìn tỷ USD, đạt 10,87 triệu USD, gấp hơn ba lần GDP bình quân đầu người tính theo phương pháp tỷ giá hối đoái. Rõ ràng, theo ước tính của IMF, nền kinh tế Việt Nam thực sự bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.
Theo Sohu, do IMF chưa công bố chi tiết quy luật sức mua nên không thể biết cụ thể quá trình chuyển đổi, nhưng từ dữ liệu công khai, Việt Nam và Ấn Độ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.
Bài viết này đã ngay lập tức khiến cho dân mạng Trung Quốc dậy sóng, với rất nhiều bình luận, có bình luận thì cho rằng, đây là những số liệu không thực tế, được cung cấp để thổi phồng kinh tế Việt Nam, những cũng có nhiều bình luận thì cho rằng, nó là thực trạng có thật tại Việt Nam, vì khi họ sang Việt Nam, và một số quốc gia khác, thì thấy mức sống của người Việt, còn tốt hơn một số quốc gia có thu nhập bình quân từ 7 đến 8 ngàn đô la Mỹ.

Bình luận