Dân hưởng lợi từ chính sách không tốn 1 đồng thuế của Bộ Công an

Dân hưởng lợi từ chính sách không tốn 1 đồng thuế của Bộ Công an

Với chủ trương "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", đề án Bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã với lộ trình bài bản, cách làm nghiêm túc, đã khẳng định hiệu quả, tính đúng đắn của đề án. 

 

Nói một cách dễ hiểu là:  Bộ Công an thực hiện việc tinh gọn bộ máy, lúc đó một số cán bộ công an của Bộ sẽ được điều chuyển công tác về các tỉnh. Ví dụ những Cục trưởng, Phó Cục trưởng sẽ được điều chuyển về làm việc tại tỉnh, thành phố. Rồi những cán bộ công an của tỉnh thuộc các phòng, ban sẽ được điều chuyển về các huyện. Khi ở trên đã tinh gọn, thì ở dưới sẽ dôi dư người ra, lúc đó những cán bộ cấp huyện sẽ được điều chuyển về các xã bám sát cơ sở.

 

Bình luận