Đạm Ninh Bình tái sản xuất sau 6 tháng 'đắp chiếu'

Đạm Ninh Bình tái sản xuất sau 6 tháng 'đắp chiếu'

Sau thời gian dài phải ngừng hoạt động do thua lỗ lớn, từ giữa tháng 1/2017, Nhà máy Đạm Ninh Bình đã bắt đầu sản xuất trở lại.

Bình luận