Đại dịch Covid-19: Lời cảnh tỉnh từ thiên nhiên gửi tới nhân loại

Đại dịch Covid-19: Lời cảnh tỉnh từ thiên nhiên gửi tới nhân loại

Đại dịch Covid-19 như một lời cảnh tỉnh mà thiên nhiên gửi tới nhân loại rằng chúng ta vẫn thuộc về thế giới vật chất. Đằng sau những ngôi nhà cao tầng, bên trong các căn hộ sang trọng con người đã không còn được bảo vệ như những gì chúng ta vẫn lầm tưởng...

Bình luận