Cục An ninh mạng và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ký Quy chế phối hợp

Cục An ninh mạng và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ký Quy chế phối hợp

..Đối với nước ta, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đặc biệt là trên lĩnh vực an ninh hàng không và phòng, chống khủng bố. Ngành Hàng không phải ứng dụng nhiều công nghệ thông tin vào công tác quản lý, kinh doanh nên thường xuyên phải đối mặt với các cuộc tấn công mạng, do đó không được phép chủ quan, lơ là công tác bảo đảm an ninh mạng...

Bình luận