Cụ bà 80 trả lại sổ hộ nghèo và chuyện nghèo sang, giàu hèn

Cụ bà 80 trả lại sổ hộ nghèo và chuyện nghèo sang, giàu hèn

Người xưa hay nói “nghèo hèn”, ý nôm na là nghèo thường đi với hèn nhưng liệu có đúng không khi dòng chảy cuộc sống đang cho thấy không phải cái nghèo nào cũng hèn và càng không phải ai nghèo cũng hèn…

Bình luận