Có hay không sự bảo kê trong đường dây xăng giả của Trịnh Sướng?

Có hay không sự bảo kê trong đường dây xăng giả của Trịnh Sướng?

Ngay khi đường dây buôn bán xăng giả do Trịnh Sướng cầm đầu bị phanh phui, khá nhiều người dân đặt ra nghi vấn đội quản lý thị trường ở đâu để cho Trịnh Sướng lộng hành? Đặt câu hỏi: có hay không sự bảo kê?

Bình luận