Có gì trong kế hoạch định hình tương lai công nghệ của Trung Quốc?

Có gì trong kế hoạch định hình tương lai công nghệ của Trung Quốc?

Trung Quốc đang chuẩn bị công bố kế hoạch mới gọi là “China Standards 2035” (Tiêu chuẩn Trung Quốc 2035)

Kế hoạch chi tiết 15 năm đầy tham vọng sẽ thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu cho thế hệ công nghệ kế tiếp, đồng thời tạo ý nghĩa to lớn cho sức mạnh mà Bắc Kinh nắm giữ trên sân khấu thế giới trong các lĩnh vực từ trí tuệ nhân tạo đến mạng viễn thông và dữ liệu.

Sau hai năm lập kế hoạch, “China Standards 2035” dự kiến sẽ được công bố trong năm nay. Kế hoạch chiến lược này được coi là bước tiếp theo của kế hoạch sản xuất toàn cầu “Made In China 2025” đã được đưa ra cách đây gần 5 năm, nhưng sẽ tập trung nhiều hơn vào các công nghệ chủ chốt trong thập niên tới.

Bình luận