CLIP: Ô tô tất cả các phía đều dừng lại khi xe bus trả học sinh về nhà

CLIP: Ô tô tất cả các phía đều dừng lại khi xe bus trả học sinh về nhà

Ô tô tất cả các phía đều dừng lại khi xe bus trả học sinh. Bao giờ Tây mới được như ta?

Bình luận