Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội

 Chủ tịch Kim Jong-un xuất hiện ở Đại học Công nghệ Kim Chaek (Bình Nhưỡng) tham gia cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân Tối cao.

Bình luận