Chủ tịch nước Trần Đại Quang kêu gọi xuất nông sản chất lượng cao ra thế giới

Chủ tịch nước Trần Đại Quang kêu gọi xuất nông sản chất lượng cao ra thế giới

Hình ảnh Chủ tịch nước lái máy cày xuất hiện lần đầu tiên sau 9 năm Lễ hội Tịch điền được tái tổ chức. Những lần trước đó, nguyên thủ quốc gia thường cày những luống đầu tiên bằng trâu.

Với việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang lái máy cày, ông đang muốn truyền đi một thông điệp tuyên chiến với nền nông nghiệp tiểu nông, phá bỏ bờ bao của 78 triệu mảnh ruộng manh mún, đồng thời mong muốn hơn 12,8 triệu hộ dân được cơ giới hóa nông nghiệp, tiến tới làm giàu.

Bình luận