Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón lãnh đạo các nền kinh tế APEC tại Đà Nẵng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón lãnh đạo các nền kinh tế APEC tại Đà Nẵng

Từ 9h00, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần lượt đón các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC đến dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC.

 

Bình luận