Chủ tịch hạ viện New Zealand cho trẻ con 'ti sữa' khi chủ trì phiên họp

Chủ tịch hạ viện New Zealand cho trẻ con 'ti sữa' khi chủ trì phiên họp

Chăm con là nhiệm vụ cao cả hơn họp hành :)

P/s: Chủ tịch hạ viện New Zealand cho trẻ con 'ti sữa' khi chủ trì phiên họp

Bình luận