Chủ tịch EuroCham: Vì sao nhiều nước phải xếp hàng, còn Việt Nam ung dung 'đặt chân' vào EU?

Chủ tịch EuroCham: Vì sao nhiều nước phải xếp hàng, còn Việt Nam ung dung 'đặt chân' vào EU?

Theo ông Nicolas Audier - Chủ tịch EuroCham: Khu vực Liên minh châu  u (EU) có 27 quốc gia thành viên, với hàng trăm triệu dân và là thị trường tiêu thụ hàng hoá khổng lồ. Hiện nay, nhiều quốc gia đang xếp hàng để tham gia Hiệp định thương mại với EU.

"Ở khu vực chỉ Singapore và Việt Nam có Hiệp định thương mại với EU, nhưng Singapore trong vai trò là trung tâm tài chính, không sản xuất gì lớn thì Việt Nam lại có nhiều lợi thế thúc đẩy sản xuất” - ông Nicolas Audier nói.

Bình luận