Chủ nhân máy “ATM nhả gạo” nói xuất hiện nhóm "nhận gạo chuyên nghiệp"

Hiện tại có nhóm “nhận gạo chuyên nghiệp” thường xuyên tập trung đến điểm “ATM nhả gạo” để nhận gạo, tranh giành của những người nghèo khác. Thông thường nhóm này hoạt động khá chuyên nghiệp khi nhận lần đầu xong, khoảng 1 tiếng sau họ lại xếp hàng nhận tiếp.

Bình luận