Chống tham nhũng trong vòng vây của ly gián kế

Chống tham nhũng trong vòng vây của ly gián kế

Trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử thì “LY GIÁN KẾ” được coi là kế thâm hiểm nhất lại “dễ ăn” nhất để hạ gục đối thủ. Đây cũng là chiêu thức đang cực kỳ thịnh hành được các “chuyên gia xào xáo”, các “giáo sư dựng chuyện”, các “Tiến sỹ đoán mò” như Bùi Thanh Hiếu, Lê Trung Khoa, Phạm Thành, Nguyễn Văn Đài, Đỗ Ngà… cùng các nhà đài RFA, BBC Việt ngữ, Thoibao… tận dụng mọi lúc mọi thời điểm để công phá vào thành trì LÒNG TIN của toàn dân ta đối với công cuộc phòng chống tham nhũng mà như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Nếu không có sự ủng hộ của toàn dân thì cuộc đấu tranh chống tham nhũng không thành công…”.

Bình luận