“Chống tham nhũng có lúc gặp khó, tôi tin Tổng Bí thư không nao lòng vì có nhân dân ủng hộ”

“Chống tham nhũng có lúc gặp khó, tôi tin Tổng Bí thư không nao lòng vì có nhân dân ủng hộ”

"Có được những kết quả bước đầu trong cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay là do quyết tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quyết tâm đó đúng xu thế, đúng quy luật và được lòng dân, đồng thời góp phần giải quyết thực trạng hiện nay", ông Vũ Mão - nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh khi trao đổi với PV.

Bình luận