Chính thức đề xuất 'một giá điện', cao nhất là 2.889 đồng/kWh

Chính thức đề xuất 'một giá điện', cao nhất là 2.889 đồng/kWh

Bộ Công thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để sửa đổi Quyết định 28/2014, chính thức đưa ra lấy ý kiến.

Bình luận