Chính phủ mở đường cho doanh nghiệp đón sóng đầu tư từ APEC

Chính phủ mở đường cho doanh nghiệp đón sóng đầu tư từ APEC

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017) không chỉ là dịp chúng ta quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín của đất nước trong bạn bè quốc tế, mà còn là “cơ hội vàng” để cộng đồng doanh nghiệp trong nước tiếp cận với các nhà đầu tư đầy tiềm năng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, để mở đường cho doanh nghiệp trong nước đón sóng đầu tư đến từ các nước thành viên APEC, Chính phủ Việt Nam đã từng bước điều chỉnh cơ chế, chính sách, xây dựng môi trường thông thoáng, tháo gỡ những rào cản để phù hợp với “luật chơi chung”.Xác định rõ việc chú trọng trong cải cách hệ thống chính sách, cơ chế phù hợp với bối cảnh hiện nay là điều mấu chốt giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư kinh doanh thuận lợi.

Bình luận