Chiến đấu cơ Pháp cất cánh để tham gia không kích Syria.

Chiến đấu cơ Pháp cất cánh để tham gia không kích Syria.

Mỹ, Anh, Pháp phối hợp tấn công chính xác ba mục tiêu được cho là cơ sở vũ khí hoá học của chính phủ Syria. 

 

Bình luận