Chi tiết nội thất trên chiếc chuyên cơ Falcon 8X

Chuyên cơ Falcon 8X có sức chứa 14 hành khách với tầm bay gần 11.900 km. Giá mỗi chiếc máy bay Falcon 8X vào khoảng 58 triệu USD, theo Aviationweek.

Bình luận