Chi tiết nhỏ nhưng là cả một đẳng cấp: Cách ăn uống nói gì về tương lai của một người?

Chi tiết nhỏ nhưng là cả một đẳng cấp: Cách ăn uống nói gì về tương lai của một người?

Chỉ cần quan sát cách ăn uống và tác phong của người khác, bạn sẽ thấy tương lai của họ như thế nào.  

Ăn uống mình cảm thấy thoải mái và ngon miệng thôi. Miễn sao ko làm phiền người chung quanh là được rồi.

Bình luận