Chỉ có những cái bắt tay khác biệt mới có đất nước Việt Nam như ngày hôm nay!

Chỉ có những cái bắt tay khác biệt mới có đất nước Việt Nam như ngày hôm nay!

Cái bắt tay của nhà lãnh đạo các quốc gia với nhau nói lên rất nhiều điều. Mà thông qua đó, người ta có thể cảm nhận và đánh giá được mối quan hệ hai nước đang ở tầm nào, đang là bạn hay thù, là đối tác chiến lược quan trọng của nhau hay đang xung đột lợi ích… Và trong số các hình ảnh lưu lại khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thực hiện hàng loạt cái bắt tay với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, không cần phải chú thích, ai cũng biết được tình cảm thắm thiết và mối quan hệ nồng ấm của hai quốc gia.

Bình luận