Cháy lớn ở nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 ở Trà Vinh

Cháy lớn ở nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 ở Trà Vinh

Lửa khói dữ dội bên trong công trình thuộc Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 (Trà Vinh) khiến nhiều công nhân hoảng loạn bỏ chạy.

Bình luận