Chất vấn và trả lời chất vấn Quốc hội sáng 01/11

Chất vấn và trả lời chất vấn Quốc hội sáng 01/11

Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn theo lời hứa của thành viên Chính phủ Sáng 1/11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 3 phiên chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

 

Bình luận