Cầu vượt sông Lam trước ngày hoàn thành

Cầu vượt sông Lam trước ngày hoàn thành

Cầu dài hơn 5 km nối Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị thông xe dự kiến vào 31/12.

 

Bình luận