Cao tốc Vân Đồn-Móng Cái: Đề xuất phương án PPP: nguồn vốn từ đâu?

Cao tốc Vân Đồn-Móng Cái: Đề xuất phương án PPP: nguồn vốn từ đâu?

 Vì sao tỉnh Quảng Ninh đề xuất làm cao tốc Vân Đồn Móng Cái theo phương án PPP. Cách làm mới như thế nào và nguồn vốn từ đâu?

Bình luận