Cảnh giác âm mưu lợi dụng Công giáo xâm phạm an ninh quốc gia

Cảnh giác âm mưu lợi dụng Công giáo xâm phạm an ninh quốc gia

Với chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng, Nhà nước thời gian qua đại bộ phận chức sắc, giáo dân công giáo yên tâm hoạt động tôn giáo thuần túy, tuân thủ pháp luật đồng hành cùng dân tộc. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận chức sắc tôn giáo lợi dụng thần quyền, giáo lý, vị trí trong giáo hội để hoạt động vi phạm pháp luật chống Đảng, Nhà nước.

Bình luận