Cảnh báo: Xuất hiện nhiều đầu số ĐT quốc tế gian lận cước

Cảnh báo: Xuất hiện nhiều đầu số ĐT quốc tế gian lận cước

Thời gian gần đây, có nhiều đầu số điện thoại lạ thường xuyên nhá máy cho hàng loạt thuê bao Việt Nam. Nhiều người dùng điện thoại di động không biết nên đã thử gọi lại cho những số điện thoại này. Khi cuộc gọi được kết nối thành công, người gọi chỉ nghe được những âm thanh được cài đặt sẵn và phát sinh cước gọi điện thoại quốc tế.

 

Bình luận