Cảnh báo nguy hiểm từ bụi mịn trong không khí ở Hà Nội

Cảnh báo nguy hiểm từ bụi mịn trong không khí ở Hà Nội

  Nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và cuộc sống của người dân nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp nào hiệu quả để giảm thiểu tình trạng này.

Bình luận