Cẩn trọng trước Tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư vào Vũng Áng

Cẩn trọng trước Tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư vào Vũng Áng

Không đánh đổi bất kỳ điều gì với an ninh quốc gia - đó được xem là “xương sống”, đã được Bộ Chính trị và các nhà lãnh đạo Việt Nam xác quyết, lấy đó làm thước đo, kim chỉ Nam trong chiến lược phát triển đất nước. Và điều này, những ngày qua lại được giới trí thức nhắc đến nhiều, khi Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh thông tin về một tập đoàn của Trung Quốc muốn vào đầu tư vào khu kinh tế Vũng Áng. 

 

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Khu kinh tế Vũng Áng (thành lập vào năm 2007) là trung tâm phát triển công nghiệp luyện thép, nhiệt điện và cảng biển nước sâu của khu vực miền Trung và cả nước. Hiện nay khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút 137 dự án đầu tư, trong đó có 80 dự án đầu tư trong nước, 57 dự án đầu tư FDI. Các dự án này tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, cầu cảng, nhiệt điện, năng lượng tái tạo, phát triển hậu thép…

 

Bình luận