Cảm phục cô giáo ròng rã 10 năm dạy học cho trẻ ung thư (1).mp4

Cảm phục cô giáo ròng rã 10 năm dạy học cho trẻ ung thư (1).mp4

Cô Đỗ Thị Kim Phấn trong giờ dạy học của mình

Bình luận