Các trường học trên thế giới với 'đủ kiểu' an toàn cho học sinh

Các trường học trên thế giới với 'đủ kiểu' an toàn cho học sinh

Trong bối cảnh nhiều nước bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, các trường học cũng chuẩn bị đủ các biện pháp an toàn để đón học sinh.

Bình luận