Buôn lậu công khai trước chốt biên phòng Quảng Ninh

Buôn lậu công khai trước chốt biên phòng Quảng Ninh

  Liên quan vụ buôn lậu công khai trước chốt biên phòng, 6 cán bộ trạm Km 1, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) bị xử lý kỷ luật, điều chuyển công tác và đang xem xét trách nhiệm của chỉ huy đồn.

Bình luận