Bức ảnh các lãnh đạo APEC 2017: ‘Nghẹt thở’ đến phút cuối cùng (P2)

Bức ảnh các lãnh đạo APEC 2017: ‘Nghẹt thở’ đến phút cuối cùng (P2)

10 lần chụp ảnh thử, đứng vào vị trí y như thật, đúng vào thời gian dự kiến các lãnh đạo chụp ảnh để xem xét về mặt ánh sáng, khoảng cách. Chỉ 30 phút trước giờ các lãnh đạo chụp mới có quyết định cuối cùng…

 

Bình luận