Bóp méo, xuyên tạc các vụ án hình sự

Bóp méo, xuyên tạc các vụ án hình sự

Một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch thường áp dụng khi thực hiện chiến lược 'diễn biến hòa bình', đó là 'chính trị hóa' các vụ án hình sự.  

Bình luận